Uppsala Läns Dövas Förening (ULDF)

                      Uppsala läns dövas f logga

ULDF är en av de äldsta förening inom funktionshinderområdet.
Vi har funnits sen år 1908  och har en egen lokal ute i Svartbäcken.

Vi är anslutna till Sveriges Dövas Riksförbund och jobbar för
att främja och bevaka dövas rättigheter i samhället.

Vår vision är,

  • Rätt att uttrycka oss på vårt eget språk – Teckenspråket
  • Rätt att få kunskap och information på teckenspråk
  • Rätt till full tillgänglighet i alla olika samhällsområden
  • Att ingår som en självklar del i utvecklingen som t.ex.
    IT-utveckling.

Vi döva vill leva i full inkludering i samhället med vårt eget språk,
Teckenspråket!

Om ni delar vår vision kan ni stödja föreningen genom att bli medlem
eller skänk gåva till föreningen genom plusgiro, 27 70 37 – 8

Ordförande:
Henrik Östman
E-post: uldf@live.se

Postadress:
Uppsala Läns Dövas Förening
Timmermansgatan 11
753 33 Uppsala

Föreningskanslist:
Amanda Lindberg
E-post: uldf@live.se

Besöksadress:
Repslagargatan 16

Vår hemsida: www.uldf.se/

Hemsida riksförbundet: www.sdr.org