Uppsala Ångestsyndromsällskap

Uppsala Ångestsyndromsällskap, eller Uppsala ÅSS, är en ideell förening som genom information och kamratstödjande verksamhet verkar för dem som är, eller har varit, drabbade av olika ångestbesvär, huvudsakligen paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom (GAD) och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Föreningen vänder sig även till närstående och anhöriga, men självklart är alla som omfattar föreningens syften välkomna.

För att främja medlemmarnas psykiska hälsa och stödja dem i deras tillfrisknande, bedriver föreningen självhjälp (i form av självhjälpsgrupper och studiecirklar), sociala aktiviteter (som t.ex. biokvällar, spelkvällar, gemensamma restaurangbesök, picknick, julfest m.m.), studieverksamhet samt intressepolitik/inflytandearbete. Föreningen anordnar regelbundna medlemsträffar under vår och höstterminerna.

Bli medlem i Uppsala ÅSS

Genom att gå med i Uppsala Ångestsyndromsällskap kommer du att åtnjuta en lång rad förmåner. Du får:

 • Träffa andra människor i samma eller liknande situation som du, känna igen dig i dem samt utväxla erfarenheter och upplevelser.
 • Tillfälle att knyta kontakter, skaffa nya vänner och utöka ditt sociala nätverk.
 • Medmänskligt stöd och bistånd från de andra medlemmarna.
 • Utbildning om ångestsjukdomar och behandlingsformer samt hur du kan hjälpa dig själv att må bättre.
 • Tillgång till en arena för utbyte av tips och råd för att minska din ångest.
 • Inbjudningar till olika sällskapsaktiviteter tillsammans med föreningens övriga medlemmar.
 • Rabatter på böcker och föreläsningar.
 • Tips om psykoterapeuter och andra behandlare i Uppsala med omnejd.
 • Möjlighet att påverka psykiatrin genom föreningens intressepolitiska verksamhet.
 • Medlemskap också i riksförbundet, Svenska Ångestsyndromsällskapet, där vi ingår som lokalförening.
 • Medlemstidningen ”ÅSS Emellan” fyra gånger om året.

Kontaktperson:
Petra Rohrer
Tfn. 0738 – 12 44 22
E-post: angest.c@gmail.com

Hemsida: www.angestuppsala.se

Förbundets hemsida: www.angest.se