Torsdagsbladet

Torsdagsbladet innehåller lite blandad information och inbjudningar.
Finns alltid i två olika format, en pdf och en docx som passar om man använder talsyntes. Klicka på respektive för att ladda ned.

Prenumerera på Torsdagsbladet – kontakta Janne Wallgren
E-post: janne.wallgren@c.hso.se

Har du något som du vill ha med i Torsdagsbladet kontakta Janne, se adress ovan.

Oktober

TBladet 3 okt 2019
TBladet 3 okt 2019

September

Tbladet 12 sep 2019 docx
TBladet 12 sep pdf

Augusti

TBladet augusti 2019 pdf
TBladet augusti 2019 doc

Maj

Torsdagsbladet 20190523 pdf
Torsdagsbladet 20190523 docx

Torsdagsbladet 20190509 pdf
Torsdagsbladet 20190509 docx