Tandhälsoförbundet i Uppsala län (TF)

Tandhälsoförbundet arbetar för bättre och mindre giftig tandvård. Distriktet i Uppsala informerar om symtom och risker med dentala material och försöker förbättra möjligheterna till fyllningsbyte som ett led i en medicinsk behandling.

Hos oss kan medlemmar få hjälp att hitta bra tandvård och rådgivning då det gäller val av dentala material. Vi bistår dem som är sjuka av amalgam, titan eller andra tandfyllningsmaterial.

Vi erbjuder föredrag för att öka kunskaperna om angelägna ämnen och har öppethus för både nya och gamla medlemmar. Vi skapar också möjlighet till social samvaro och gemenskap för våra svårt sjuka medlemmar.

Medlemmar som fått felaktig behandling i tandvården eller på annat sätt är missnöjda med tandläkarens arbete får hjälp att anmäla detta till olika instanser.

Tandhälsoförbundets distrikt är också aktivt gentemot tjänstemän och politiker i syfte att förbättra tandvården inklusive skapa bättre förutsättningar för fyllningsbyte för dem som är överkänsliga mot dentala material.

Förbundet strävar efter att tänderna ska betraktas som en del av kroppen och önskar att tandvården inordnas under den medicinska vården för att alla ska ha råd att gå till tandläkaren.

Kontaktperson:
Ann-Marie Lidmark
Tfn.  0707 – 42 79 57
E-post: lidmark@gmail.com

Direkt till vår hemsida: www.tf.nu/distrikt/uppsala-stockholm

Tandhälsoförbundets hemsida: www.tf.nu