Torsdag 23 februari

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området.Fortsätt läsa “Torsdag 23 februari”

Onsdag 14 december

Här nedan kommer en inbjudan till ett öppet föredrag som äger rum redan nu på fredag den 16 december om “Hur går det i framtiden för barn och ungdomar som lidit av depression?” Även några föredrag för nästa år finns det att ta del av. Det är Centrum för forskning om funktionshinder som bjuder inFortsätt läsa “Onsdag 14 december”