Tisdag 16 augusti

Kör väl på med ett par remisser nedan. Svaren ska gå till janne.wallgren@c.hso.se. Sista datum för respektive remiss ser ni i texten. Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss:  “Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet.” Läs mer här Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 1 september 2022. EDF,Fortsätt läsa “Tisdag 16 augusti”