Fredag 10 juni

På torsdagar så hittar ni som oftast Uppsala kommuns brukarombud Jeanette Nordin hos oss. Ni vet väl om att er förening kan kontakta Jeanette om ni vill att hon ska delta på något eller om ni vill prata om delaktighet med mera. Nu finns Jeanettes årsrapport att ta del av längre ned. Men först enFortsätt läsa ”Fredag 10 juni”

Fredag 22 april

Då var det fredag igen, veckorna rullar på. Tänk, nästa helg är det Valborg. Påminner om att ni måste uppdatera oss med era eventuella ändringar i er förenings styrelse. Det gör ni enklast via e-post till: jocke.gunnarsson@c.hso.se och/eller till linda.sundblom@c.hso.se. Igår var det så dags med ett nytt Torsdagsblad. Detta nummer innehåller en inbjudan tillFortsätt läsa ”Fredag 22 april”

Fredag 18 mars

Hej, För er boende i Uppsala kommun. Under senhösten 2021 har flera personer uppmärksammat mig i om att personer med funktionsnedsättning och deras närstående påverkas negativt vid avslag på ansökningar om insatser enligt SoL och LSS. Det finns personer som tidigare varit aktiva inom föreningslivet och politiken som inte längre kan vara det. Detta ärFortsätt läsa ”Fredag 18 mars”

Torsdag 3 mars

Idag så är det denna viktiga dag ”fössta tossdan i mass” och då ska man äta massipantååta. Det är smålänning som kom på denna geniala idé då det ur dialektsynpunkt blev en lämplig kombination av ljudet ”rs”. I dessa tuffa tider med Putin som ställer till så kan det lilla kanske pigga upp lite.När viFortsätt läsa ”Torsdag 3 mars”

Torsdag 7 oktober

Brukarombud – Uppsala kommun På torsdagar kommer Uppsala kommuns brukarombud Jeanette Nordin att finnas här hos oss på Kungsgatan 64, för att ni lätt ska kunna komma förbi och prata med henne.För att få veta under vilka tider hon finns här, kontakta Jeanette. Brukarombudet arbetar för att stärka inflytande, delaktighet och egenmakt för alla medborgareFortsätt läsa ”Torsdag 7 oktober”

Fredag 6 november

Hur har brukare påverkats av Coronapandemin? Funktionsrätt Sverige genomförde en Novusundersökning om effekterna av pandemin sommaren 2020 för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Resultatet visade att livssituationen för många hade påverkats på ett genomgripande sätt under Corona pandemin. FUB har också genomfört en enkätundersökning där personer med intellektuell funktionsnedsättning svarat på frågor om hurFortsätt läsa ”Fredag 6 november”