Måndag 5 december

Hej! Inför den Internationella funktionsrättsdagen den 3 december har vi för tredje gången följt upp vår rapport ”Respekt för rättigheter”. Sammantaget ser vi  ingen reell framflyttning av funktionsrättspolitiken, inte heller ser vi några avgörande förbättringar inom flertalet områden som berör för personer med funktionsnedsättning. Med det finns också några ljusglimtar. Läs rapporten för en aktuell bildFortsätt läsa “Måndag 5 december”