Måndag 17 oktober

Alla dessa dagar, men igår var det “Alla kan rädda liv dagen”. Varför är dagen viktig?Europeiska HLR-rådet (ERC) har i guidelines 2021, Nr 3. ”Systems Saving Lives” betonat några huvudbudskap, där träna så många medborgare som möjligt i HLR och skapa engagemang för ”World Restart a Heart Day” ingår. Svenska HLR-rådet följer ERCs riktlinjer iFortsätt läsa “Måndag 17 oktober”

Tisdag 30 augusti

Region Uppsala inför SMS-livräddare Nu får Region Uppsalas sjukvårdskunniga medarbetare chansen att rädda liv även utanför sin vanliga arbetsplats – Region Uppsala kommer att införa SMS-livräddarapp för sin personal. SMS-livräddare är en app som skickar ett larm när någon i närheten har drabbats av ett misstänkt hjärtstopp. De som befinner sig närmast platsen där detFortsätt läsa “Tisdag 30 augusti”