Onsdag 10 maj

Neurologiveckan i Uppsala Under veckan 8-12 maj pågår Neurologiveckan på UKK i Uppsala. Svenska Neurologföreningen arrangerar Neurologiveckan i ett samarrangemang med Akut Neurologi i Sverige, Svenska Epilepsisällskapet, Svenska Migränsällskapet, Svenska Huvudvärkssällskapet, Svenska Neuromuskulära arbetsgruppen, Swemodis och den lokala arrangörsorten. Programmet kommer att ha stor spännvidd och utgör en sammanhållen plattform för årlig neurologisk fortbildning. FörFortsätt läsa “Onsdag 10 maj”