Fredag 8 oktober

Sjukhusbiblioteket på Akademiska sjukhuset kan komma att läggas ned! Hej! Kulturnämnden inom Region Uppsala har tagit ett beslut att lägga ner sjukhusbiblioteket vid ingång 10 på Akademiska sjukhuset. Allt har gått snabbt och föreningarna har ej fått tillfälle att uttala sig. Ingen risk och konsekvensanalys är gjord. Vi inom NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa)Fortsätt läsa “Fredag 8 oktober”