Torsdag 3 november

Det pågår en viktig utredning – ”Mer kunskap om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet” (SOU2022:2) med Magnus Tideman som särskild utredare. Afasiförbundet/Talknuten har valt att lämna in en skrivelse till utredningen för att särskilt lyfta behovet av ökad kunskap kring barn och elever med språkstörning/DLD. Uppmärksamma språkstörning i skolan  Publicerad den:31 oktober, 2022  SkrivenFortsätt läsa “Torsdag 3 november”

Onsdag 16 februari

Kort om Afasi Lyssna Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada.Cirka 7000 – 10 000 personer får afasi varje år. Exempel på förvärvade hjärnskador är stroke hjärntumör trafikolycka våld mot huvudet. Afasi innebär ofta svårigheter att tala förstå språk läsa, skriva och/eller räkna komma i gång med saker minnas. Många får också hjärntrötthet (fatigue). Det innebär attFortsätt läsa “Onsdag 16 februari”