Synskadades Riksförbund Uppsala län

SRF Uppsala län är distriktsorganisation för Synskadades Riksförbund.

Vårt förbund är en partipolitiskt obunden organisation vars uppgift är att stödja och erbjuda hjälp till synskadade personer samt de lokalföreningar som finns inom vårt län.

Vi kan också vara en länk till att få kontakt med Synskadades Riksförbund, Enskede när det gäller centrala frågor.
Inom vårt län finns fem lokalföreningar och en som är vilande.

Du är välkommen att ringa eller besöka vårt kansli om du har något du undrar över eller vill ha råd i någon angelägenhet.

Uppsala län
Ordförande:
Tomas Wallén
Tfn. 073 – 368 95 74
E-post: tomas.wallen@srf.nu

Kansli:
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala

Gemensam e-postadress till kansliet: uppsala.lan@srf.nu

Kanslist:
Lotta Lantz
Tfn. 018 – 56 09 24

Ombudsman Uppsala län:
Wieslaw Wasowski
Tfn. 018 – 56 09 23

Vår hemsida: www.srf.nu/uppsalalan/

—————

Ordföranden i våra fem (+ett som är vilande) respektive lokalföreningar är följande:

Enköping
Ordförande: 

Arne Sundwall
E-post: enkoping@srf.nu

Kontaktperson:
Katarina Lindberg
E-post: k.lindberg64@gmail.com

—————

Håbo
Ordförande:

Anna-Lisa Sundell
Tfn. 070-811 93 45

—————

Tierp
Ordförande: 

Bo Lindquist
 
Kansli:
Tfn. 0293 – 144 26
E-post: tierp@srf.nu

—————

Uppsala/Knivsta
Ordförande:

Bo Östen Svensson

Kansli: 
Pia-Maria Hammarling
Tfn. 018 – 56 09 21

Linda Sundblom Eriksson
Tfn. 018 – 56 09 22
Gemensam E-post: uppsala.knivsta@srf.nu

Hemsida: https://www.srf.nu/uppsala-knivsta

Hitta oss på Facebook

—————

Älvkarleby (vilande)
Kontaktperson: 

Gunilla Thomsson

—————

Östhammar
Ordförande: 

Pia-Maria Hammarling
E-post: srfosthammar@gmail.com

Hemsida: https://www.srf.nu/osthammar