Svenska OCD-förbundet

Länsföreningen, Uppsala län 

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som arbetar med att stödja människor som har ocd (tvångssyndrom) och deras anhöriga.

Det gör vi genom att öka kunskapen om ocd (tvångssyndrom) – tvångshandlingar och tvångstankar – och närliggande diagnoserVi vänder oss både till allmänheten och till dem som arbetar inom vården och andra myndigheter som personer som har ocd ofta kommer i kontakt med, t ex skolan, socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m fl.  

Vi informerar om modern och effektiv behandling, ordnar informationsmöten och föredrag, medverkar i medier och genomför projekt. Våra länsföreningar och andra lokala enheter förmedlar kontakter mellan medlemmar, förmedlar kontakter till legitimerade beteendeterapeuter och till specialister inom psykiatrin.

Länsföreningen, Uppsala län genomför aktiviteter riktade både till allmänheten och till specifika yrkesgrupper. Vi genomför också projekt som syftar till att lindra konsekvenserna av ocd och hjälpa personer med ocd-relaterade besvär att komma vidare. Vi har också aktiviteter för barn och föräldrar.

Ocd betyder Obsessive Compulsive Disorder

Svenska OCD-förbundet är medlem i HSO och i NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Förbundet är också medlem i GAMIAN (Global Association of Mental Illness Advocacy Networks), en världsomspännande intresseförening för människor som har ocd och andra liknande psykiska problem.

Hemsida: www.ocdforbundet.se

Ordförande, Uppsala län:
Lena Nilsson
Tfn. 072 – 454 85 34
E-post: lena.a.nilsson@hv.se

Kontaktperson Enköping:
Marianne Thunell
Tfn. 0171 – 377 03
E-post: marianne.thunell@telia.com 

Pågående projekt i Uppsala län

OCD on Stage (Kunskapslyft om OCD med teater som verktyg)  
Ansvarig:
Gunilla Ekholm
Tfn. 0735 – 01 71 51
E-post:  gunillae2@gmail.com

Utbildning för boendestödjare, skolpersonal eller andra yrkesgrupper kontakta Lena Nilsson eller Gunilla Ekholm.