Styrelsen

Ordförande till årsmöte 2021
Fabian van Blaricum
Tuna backars gård 17 A
753 36 Uppsala
ordforande@c.hso.se

Kassaförvaltare till och med årsmöte 2020
Carina Pettersson (Attention/AutismAsperger)
Båtsmansvägen 6
814 95 Älvkarleby
Tfn. 070 – 556 77 52
carina.pettersson01@gmail.com

Ledamot till och med årsmöte 2020
Christina Brännström (DHR)
Ölandsresan 3 D
757 55 Uppsala
Tfn. 070 – 749 32 07
christina.brannstrom@c.hso.se

Ledamot till och med årsmöte 2021
Bo Wedin (Neuro)
Bergslagsgatan 10
757 55 Uppsala
Tfn. 070 – 295 89 30
bo.wedin@hotmail.com

Ledamot till och med årsmöte 2020
Lena Nilsson (OCD Förbundet Uppsala län)
Kungsgatan 7B
753 16 Uppsala
Tfn. 0724 – 548 534
lena.a.nilsson@hv.se

Ledamot till och med årsmöte 2021
Marielle Sandstedt (Reumatikerdistriktet)
Gröna Gatan 24E
754 36 Uppsala
Tfn. 070 – 456  66 37
ellamaria85@gmail.com

Ledamot till och med årsmöte 2021
Lilian Larsson (Afasiföreningen)
Ringgatan 2E
752 17 Uppsala
Tfn. 018 – 37 00 68
lilian.am.larsson@gmail.com

Ersättare till och med årsmöte 2020
Bo Östen Svensson (Synskadades Riksförbund)
Fyrisvallsgatan 8A
752 20 Uppsala
Tfn. 018 – 51 0045
bo.osten.svensson@telia.com

Ersättare till och med årsmöte 2020
Hanna Fredholm (Blodcancerföreningen)
Kryddblandargatan 15
743 18 Uppsala
Tfn. 0701 – 41 41 15
hanna@blodcancerforbundet.se