Styrelsen

Gemensam mejladress till hela styrelsen: funktionsrattuppsalalan@c.hso.se

Ordförande till årsmöte 2021
Bo Östen Svensson (Synskadades Riksförbund)
Fyrisvallsgatan 8A
752 20 Uppsala
Tfn. 018 – 51 0045
bo.osten.svensson@telia.com

Vice ordförande
Marielle Sandstedt (Reumatikerdistriktet)
Gröna Gatan 24E
754 36 Uppsala
Tfn. 070 – 456  66 37
ellamaria85@gmail.com

Arbetsledare
Lilian Larsson (Afasiföreningen)
Ringgatan 2E
752 17 Uppsala
Tfn. 070 – 343 95 78
lilian.am.larsson@gmail.com

Ledamot
Bo Wedin (Neuro)
Bergslagsgatan 10
757 55 Uppsala
Tfn. 070 – 295 89 30
bo.wedin@hotmail.com

Ledamot
Lena Nilsson (OCD Förbundet Uppsala län)
Kungsgatan 7B
753 16 Uppsala
Tfn. 0724 – 548 534
lena.a.nilsson@hv.se

Ledamot
Nicklas Kleman (Neuro Rehab C-län)
Kryddgårdsgatan 23
749 35 Enköping
Tfn. 0722 – 29 52 53
nicklas.kleman@c.hso.se