Styrelsen

Ordförande till årsmöte 2019
Rose-Marie Westerholm (HRF län)
Siggebodevägen 3
814 30 Skutskär
Tfn. 070 – 797 31 18
rose-marie@westerholms.se

Vice ordförande till årsmöte 2019
Fabian Klein (Dyslexiförbundet FMLS,
Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter i Uppsala län)

Tuna backars gård 17 A
753 36 Uppsala
fabian.s.klein@gmail.com

Kassaförvaltare till och med årsmöte 2020
Carina Pettersson (Attention/AutismAsperger)
Båtsmansvägen 6
814 95 Älvkarleby
Tfn. 070 – 556 77 52
carina.pettersson01@gmail.com

Ledamot till och med årsmöte 2020
Christina Brännström (DHR)
Ölandsresan 3 D
757 55 Uppsala
Tfn. 070 – 749 32 07
christina.brannstrom@c.hso.se

Ledamot till och med årsmöte 2019
Bo Wedin (Neuro)
Bergslagsgatan 10
757 55 Uppsala
Tfn. 070 – 295 89 30
bo.wedin@hotmail.com

Ledamot till och med årsmöte 2020
Lena Nilsson (OCD Förbundet Uppsala län)
Kungsgatan 7B
753 16 Uppsala
Tfn. 0724 – 548 534
lena.a.nilsson@hv.se

Ledamot till och med årsmöte 2019
Johan Strömqvist (Frisk & Fri)
Källbacken 12
741 92 Knivsta
johan.stromquist@further.se

Ersättare till och med årsmöte 2019
Marielle Sandstedt
Gröna Gatan 24E
754 36 Uppsala
Tfn. 070 – 456  66 37
ellamaria85@gmail.com

Ersättare till och med årsmöte 2019
Tony Sandin
Herrhagens byväg 81
752 67 Uppsala
evaochtony@hotmail.com

Ersättare till och med årsmöte 2019
Lilian Larsson (Afasiföreningen)
Ringgatan 2E
752 17 Uppsala
Tfn. 018 – 37 00 68
lilian.am.larsson@gmail.com