Ordförande & Halvårsmöten 2023

Uppsala den 2 juli 2023

Funktionsrätt Uppsala län kallar härmed sina medlemsföreningar till:
1. Ordförandemöte måndagen den 28 augusti klockan 17.00 på Kungsgatan 62 i Uppsala. Detta möte ska ägnas helt åt det partnerskap som Funktionsrätt Uppsala län ingått med Region Uppsala. Material kommer att skickas ut i början av augusti.

2. Halvårsmöte lördagen den 30 september kl 14.00 på Kungsgatan 62 i Uppsala. Detta möte ska behandla verksamhetsplan och budget för år 2024. Förslagen till verksamhetsplan och budget kommer att skickas ut i början av september.

Bo Östen Svensson Ordförande

För den som vill ta del av handlingarna som var till ordförandemötet, så ligger de kvar efter halvårsmötets handlingar. Här kommer först fem filer som gäller för halvårsmötet den 30 september.

UPPSALA
2023-08-07
Ordförandemötets sammanträde 2023-08-28

Möteshandlingar m. m.
Kallelse gick ut den 2 juli, Här kommer möteshandlingarna:

 1. Förslag till dagordning.
 2. Partnerskapets-dokumentet, som kräver en grundlig genomgång.
  Mötet planeras börja klockan 17.00 och vara avslutat klockan 18.30. då vi bjuder på en lättare
  förtäring.
  Varje medlemsorganisation har en röst vilken bör utövas av organisationens ordförande. Om
  ordföranden har förhinder kan organisationens styrelse utse någon annan at representera den. Varje organisation får skicka mer än en representant, men bara en har rösträtt.
  Vi behöver veta vem/vilka som kommer at delta och från vilken organisation senast den 18 augusti.
  Anmälan ska göras till vår officiella mail-adress:
  funktionsrattuppsalalan@c.hso.se
  Den som inte kan närvara på plats ska kunna vara med på länk.
  Anmäl också eventuell matallergi.

Uppsala
2023-08-07
Ordförandemötets sammanträde den 28 augusti 2023
Förslag till dagordning
1.Mötets öppnande.
2.Upprop; fastställande av röstlängd.
3.Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning.
4.Val av mötesfunktionärer:
a)ordförande,
b)sekreterare,
c)två justerare jämte en ersättare,
d)tre rösträknare.
(Förslag från valberedningen)
5.Fastställande av dagordning.
6.Vår nya ombudsman presenterar sig.
7.Hur arbeta med det partnerskapsavtal vi har med Region Uppsala.
8.Mötets avslutande.