Styrelse & ordförandemöten

Härmed kallas Funktionsrätt Uppsala läns samtliga medlemsorganisationer till ordinarie årsmöte onsdag den 24 maj klockan 17.00.

Lokal: Kungsgatan 62 5 tr. i Uppsala, eller via Zoom.

Varje organisation representeras av sin ordförande, eller den organisationens styrelse utser.

Anmälan om deltagande, som är obligatorisk, ska göras senast den 8 maj, och innehålla namnet på den som representerar organisationen, och vad organisationen heter.

Anmälan görs till Funktionsrätt Uppsala läns sekreterare Lilian Larsson med e-postadress: funktionsrattuppsalalan@c.hso.se

Handlingarna till årsmötet skickas ut två veckor före mötet.

Uppsala dag som ovan

Bo Östen Svensson
Ordförande