Styrelse & ordförandemöten

Kallelse till digitalt årsmöte 27 maj kl.18.00

Handlingar bifogas när du anmält dig till årsmötet. Meddela också vilken förening du representerar. Den som vill ha möteshandlingarna på papper ombeds snarast meddela detta till Lilian Larsson, lilian.am.larsson@gmail.com, mobil 070-34 39 578.

Vi är också tacksamma om Ni meddelar, om Ni ämnar delta i mötet,detta av tekniska och organisatoriska skäl, senast måndagen den 25 maj, också detta till Lilian Larsson.

Mali Sjögren Högrell kommer att vara ordförande på mötet.

Väl mött!
Bo Östen Svensson
Ordförande