Styrelse & ordförandemöten

KALLELSE

Funktionsrätt Uppsala län kallar härmed sina medlemsorganisationer till

Ordförandemöte den 24 november klockan 17.00 på ”Storan”, Kungsgatan 62 i Uppsala

för att behandla aktuella intressepolitiska frågor.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Funktionsrätt Uppsala län

Kontakta Lilian Larsson för anmälan och eventuella frågor: lilian.am.larsson@gmail.com