Styrelse & ordförandemöten

KALLELSE

2021-06-25

Funktionsrätt Uppsala län kallar härmed sina medlemsföreningar till ordinarie halvårsmöte 2021.

På grund av den pågående coronapandemien kommer årsmötet att genomföras digitalt, via Zoom och telefon.

Inloggningsuppgifter samt förslag till dagordning och övriga möteshandlingar kommer senare.

Vi vill ha in anmälan om deltagande senast den 9 september, så att Ni kan få möteshandlingarna i stadgeenlig ordning.

Dag: Den 30 september (2021)

Tid: Kl 18.00.

Styrelsen
Gemensam mejladress: funktionsrattuppsalalan@c.hso.se

KALLELSE

2021-09-01

Funktionsrätt Uppsala län kallar härmed sina medlemsföreningar till ordförandemöte.

Skicka anmälan om deltagande till Lilian Larsson e-post: lilian.am.larsson@gmail.com

Dag: Den 25 november (2021)

Tid: Kl 18.00.

Styrelsen
Gemensam mejladress: funktionsrattuppsalalan@c.hso.se