Styrelse & ordförandemöten

KALLELSE

2022-03-06

Funktionsrätt Uppsala län kallar härmed sina medlemsföreningar till ordinarie årsmöte kl. 18.00 den 19 maj 2022.

Du som vill delta vid årsmötet behöver anmäla dig genom att skicka ett e-postmeddelande till lilian.am.larsson@gmail.com.

Motion skall vara Funktionsrätt Uppsala län tillhanda för beredning senast fyra (4) veckor före ordförandemötet.

Endast medlemsföreningarna företräds i första han av sin ordförande alternativt ombud utsett av föreningens styrelse.

Handlingar skickas två veckor innan mötet.

Vi återkommer med om mötet ska vara digitalt eller i Storan. Om mötet blir digitalt återkommer vi senare med inloggningsuppgifter.

När du anmäler dig så meddela också vilken förening du representerar.

Varmt välkomna!

Styrelsen

——————————–

KALLELSE

2021-06-25

Funktionsrätt Uppsala län kallar härmed sina medlemsföreningar till ordinarie halvårsmöte 2021.

På grund av den pågående coronapandemien kommer årsmötet att genomföras digitalt, via Zoom och telefon.

Inloggningsuppgifter samt förslag till dagordning och övriga möteshandlingar kommer senare.

Vi vill ha in anmälan om deltagande senast den 9 september, så att Ni kan få möteshandlingarna i stadgeenlig ordning.

Dag: Den 30 september (2021)

Tid: Kl 18.00.

Styrelsen
Gemensam mejladress: funktionsrattuppsalalan@c.hso.se

———————————-

KALLELSE

2021-09-01

Funktionsrätt Uppsala län kallar härmed sina medlemsföreningar till ordförandemöte.

Skicka anmälan om deltagande till Lilian Larsson e-post: lilian.am.larsson@gmail.com

Dag: Den 25 november (2021)

Tid: Kl 18.00.

Styrelsen
Gemensam mejladress: funktionsrattuppsalalan@c.hso.se