Stroke länsföreningen Uppsala

stroke logga

Välkommen till Stroke länsföreningen Uppsala!

Stroke är en samlingsbeteckning för hjärnpropp (propp i hjärnan) och hjärnblödning. Det är en av våra stora folksjukdomar och bara i Uppsala län drabbas 800 nya personer av stroke varje år.

Föreningen har 400 medlemmar i hela länet med flest medlemmar i Uppsala. Trots att vi är en länsförening, fungerar före­ningen alltså i praktiken som en lokal­före­ning och större delen av verksamheten är förlagd till Uppsala. I Enköping har vi en lokalavdelning.

Föreningen är politiskt & religiöst obunden. Vi jobbar aktivt i frågor som rör personlig assis­tans, färdtjänst och rehabilitering. Vi har också regelbundet medlemsträffar med lite varie­rande innehåll. Det kan vara alltifrån informationsträffar om stroke till sociala evene­mang med inslag av kultur och underhållning.

Vi välkomnar alla intresserade som medlemmar; strokedrabbade, anhöriga och vårdper­sonal. Du är hjärtligt välkommen att bli medlem och delta på våra sammankomster!  Du kan också välja om du vill tillhöra Stroke länsföreningen Uppsala eller vår lokal­avdelning i Enköping.

Kontakta oss gärna!

Stroke länsföreningen Uppsala
Kungsgatan 64
753 41 UPPSALA

Kansli:
Tfn. 070 – 274 14 90 (till Finn Hedman)
E-post: strokelan@c.hso.se

Ordförande: Jan Ask
E-post: askjan2@gmail.com

Vice ordf: Finn Hedman

Kassör: Anneli Djurklou

Sekreterare:  Kerstin Buckley

Ledamöter: Barbro Hedlund och Berit Ericsson

Besök oss på vår webbplats: www.strokeforbundet.se

Strokeföreningen i Enköping
Ordförande:
Anneli Djurklou
Tfn. 0762 – 423 556
E-post: anneli.djurklou@enköping.se

Besök oss på vår webbplats: www.stroke-enkoping.se/

Med reservation för ändringar.

Terminsprogram för Stroke Uppsala VT-22

Datum för våra kamratträffar:

Tisdagen 11/1 kl.12.00 Tisdagen 8/2 kl.12.00

Tisdagen 8/3 Besök på Psykiatrihistoriska museet kl.11.00 med guidad visning.

Kontakta Barbro Hedlund, tfn:0703578088 eller Kerstin Angeldahl tfn:076-101 27 37 för tid, plats och aktivitet. Annonseras även på Facebook gruppen.

Tisdagen 12/4 Bussresa till Nationalmuseum, Stockholm. Föreningen står för buss och guidning. Vi har 20 platser!! anmälan senast 11/3 till Barbro Hedlund, se tfn ovan.

Tisdagen 10/5 Fågelskådning med Stig Hånnberg, samling Gläntan, Stadsskogen kl.12.00 medtag fika och eventuell kikare.

Träffar på Pub Katalin kl.16.00 följande datum:

Torsdagar: 20/1, 17/2, 17/3, 21/4 och 19/5

Torsdagen 12/5 Resa med Eckerölinjen, föreningen står för resa med buss/båt. Anmälan till Maria Norrman Erixson, tfn: 073-093 75 79 eller: mnorrmanerixson@gmail.com senast 12/4

Torsdagen 31/3 Årsmöte Stroke Uppsala kl.18.00. Plats: Storan, Kungsgatan 62, handlingar delas ut på årsmötet. Vi bjuder på smörgåstårta. Välkommen!

Torsdagen 9/6 Sommarlunch på Ekolnsnäs kl.13.00, anmälan till Kerstin Angeldahl (se tfn ovan) senast fredag 3/6 eller på FB. Föreningen bjuder dig som medlem på lunchen.

Kurs i Chi Gong som leds av Kicki Jacobsson följande datum 28/2, 14/3 och 28/3. Tid: 14.00-15.30. Plats: Lokal Storan, Kungsgatan 62. Anmälan till Barbro Hedlund (se tfn ovan eller på FB senast 28/1.

OBS! Vi kommer under våren erbjuda anhörigträffar med handledare. Separat inbjudan skickas till medlemmar som är registrerade som anhöriga. Sprid gärna detta till andra som kan vara intresserade.

Kontakt: Maria Norrman Erixson, tfn: 073-093 75 79.