Stroke länsföreningen Uppsala

stroke logga

Välkommen till Stroke länsföreningen Uppsala!

Stroke är en samlingsbeteckning för hjärnpropp (propp i hjärnan) och hjärnblödning. Det är en av våra stora folksjukdomar och bara i Uppsala län drabbas 800 nya personer av stroke varje år.

Föreningen har 400 medlemmar i hela länet med flest medlemmar i Uppsala. Trots att vi är en länsförening, fungerar före­ningen alltså i praktiken som en lokal­före­ning och större delen av verksamheten är förlagd till Uppsala. I Enköping har vi en lokalavdelning.

Föreningen är politiskt & religiöst obunden. Vi jobbar aktivt i frågor som rör personlig assis­tans, färdtjänst och rehabilitering. Vi har också regelbundet medlemsträffar med lite varie­rande innehåll. Det kan vara alltifrån informationsträffar om stroke till sociala evene­mang med inslag av kultur och underhållning.

Vi välkomnar alla intresserade som medlemmar; strokedrabbade, anhöriga och vårdper­sonal. Du är hjärtligt välkommen att bli medlem och delta på våra sammankomster!  Du kan också välja om du vill tillhöra Stroke länsföreningen Uppsala eller vår lokal­avdelning i Enköping.

Våra aktiviteter/träffar våren 2019 kan du ta del av här.

Kontakta oss gärna!

Stroke länsföreningen Uppsala
Kungsgatan 64
753 41 UPPSALA

Kansli:
Tfn. 070 – 274 14 90 (till Finn Hedman)
E-post: strokelan@c.hso.se

Ordförande: Jan Ask
E-post: askjan2@gmail.com

Vice ordf: Finn Hedman

Kassör: Anneli Djurklou

Sekreterare:  Kerstin Buckley

Ledamöter: Barbro Hedlund och Berit Ericsson

Besök oss på vår webbplats: www.strokeforbundet.se

Strokeföreningen i Enköping
Ordförande:
Anneli Djurklou
Tfn. 0762 – 423 556
E-post: anneli.djurklou@enköping.se

Besök oss på vår webbplats: www.stroke-enkoping.se/

Med reservation för ändringar.