RME Uppsala län

Vad är ME/CFS?
ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome) är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av långvarig, svårt funktionsnedsättande utmattning i kombination med en rad andra symtom. Sjukdomen börjar oftast i samband med en infektion.

Mer information om föreningen hittar du på deras hemsida:
http://www.rme.nu/uppsala