Reumatikerdistriktet Uppsala län

Reumatikerförbundets vision är ”Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta”.

Distriktsstyrelsen skall representera människor med reumatisk sjukdom eller sjukdomar i rörelseorganen,  i  länsövergripande frågor såsom vård, behandling med mera.

Reumatikerdistriktet i Uppsala län har till uppgift att stötta de lokala föreningarna inom det egna verksamhetsområdet.

Föreningen har representanter i olika samverkansgrupper kring vården.

I Uppsala län finns lokala föreningar i
Uppsala-Knivsta e-post: uppsala-knivsta@reumatiker.se
Enköping-Håbo e-post: lennart5592@gmail.com
Tierp-Östhammar e-post: reumatiker.tierp@gmail.com
Älvkarleby.

Läs gärna mer på www.reumatiker.se

Behöver du kontakta någon i styrelsen i reumatikerdistriktet i
Uppsala län skriv till uppsala@reumatiker.se
 eller

OrdförandeAnnika GunnarssonE-post: annika.gunnarsson@slv.se Telefon: 070-350 98 91

Styrelsen
Barbro ForsmanMarielle Sandstedt
Karin Persson
Anna Röjmarker
Veronica Johansson

Kansliet
Jessica Dahl
Reumatikerdistriktet Uppsala Län
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala
Telefon: 018-56 09 34
Telefontider: Måndag, Onsdag -Fredag 10.00 – 14.00

E-post: uppsala@reumatiker.se

Stöd Reumatikerförbundets vision ”ett bra liv för alla reumatiker”. Bli medlem!

Hjälp oss lösa reumatismens gåta. Ge en gåva!