Reumatikerdistriktet Uppsala län

Reumatikerförbundets vision är ”Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta”.

Distriktsstyrelsen skall representera människor med reumatisk sjukdom eller sjukdomar i rörelseorganen,  i  länsövergripande frågor såsom vård, behandling med mera.

Reumatikerdistriktet i Uppsala län har till uppgift att stötta de lokala föreningarna inom det egna verksamhetsområdet.

Föreningen har representanter i olika samverkansgrupper kring vården.

I Uppsala län finns lokala föreningar i Uppsala/Knivsta, Enköping/Håbo, Östhammar/Tierp och Älvkarleby.

Läs gärna mer på www.reumatiker.se

Behöver du kontakta någon i styrelsen i reumatikerdistriktet i
Uppsala län skriv till 
reumatikerdistriktet@c.hso.se eller

OrdförandeAnnika GunnarssonE-post: annika.gunnarsson@slv.se Telefon: 070-350 98 91

Barbro ForsmanMarielle Sandstedt
Karin Persson
Anna Röjmarker
Veronica Johansson

Kansliet:

Mån-fred 11-15 (mestadels)

Reumatikerdistriktet Uppsala Län

Kungsgatan 64
753 41 Uppsala
Telefon: 018-56 09 34

E-post: reumatikerdistriktet@c.hso.se

Kansliet / Madelen Hugoson

Stöd Reumatikerförbundets vision ”ett bra liv för alla reumatiker”. Bli medlem!

Hjälp oss lösa reumatismens gåta. Ge en gåva!