Reumatikerdistriktet Uppsala län

Reumatikerförbundets vision är ”Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta”.

Distriktsstyrelsen skall representera människor med reumatisk sjukdom eller sjukdomar i rörelseorganen,  i  länsövergripande frågor såsom vård, behandling med mera.

Reumatikerdistriktet i Uppsala län har till uppgift att stötta de lokala föreningarna inom det egna verksamhetsområdet.

Föreningen har representanter i olika samverkansgrupper kring vården.

I Uppsala län finns lokala föreningar i Uppsala/Knivsta, Enköping/Håbo, Östhammar, Tierp och Älvkarleby.

Läs gärna mer på www.reumatiker.se

Behöver du kontakta någon i styrelsen i reumatikerdistriktet i
Uppsala län skriv till 
reumatikerdistriktet@c.hso.se eller

Ordförande
Anita Elb Jorde
E-post: anitaej@bredband.net

Vice ordf. + arb.giv
Elisabeth Jegerborn
E-post: elijeger31@hotmail.com

Kassör
Annika Gunnarsson
E-post: annika.gunnarsson@slv.se 

Ann-Charlotte Lindström
E-post: lotta.lindstrom53@gmail.com

Marielle Sandstedt
E-post: ellamaria85@gmail.com

Karin Persson
E-post: karin_persson@live.se

Anna Röjmarker
E-post: anna.rojmarker@hotmail.com

Ersättare:

Barbro Forsman
E-post: barbro.forsman4@gmail.com 

Birgith Eklund
E-post: birgitheklund@hotmail.com

Kansliet:

Mån-fred 11-15 (mestadels)

Reumatikerdistriktet Uppsala Län

Kungsgatan 64
753 41 Uppsala
Telefon: 018-56 09 34

E-post: reumatikerdistriktet@c.hso.se

Kansliet / Madelen Hugoson

Stöd Reumatikerförbundets vision ”ett bra liv för alla reumatiker”. Bli medlem!

Hjälp oss lösa reumatismens gåta. Ge en gåva!