Psoriasisförbundet Uppsala län

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som
orsakar smärta, stelhet och i sin allvarligaste form, rörelsehinder.
Sjukdomen skiljer sig mycket mellan olika individer.
Den kan vara mild, övergående och drabba ett fåtal leder
men också vara mycket aggressiv och drabba ett flertal leder.
Psoriasisartrit är ännu relativt outforskad och ofta underbehandlad.
Cirka 40 procent av de psoriasissjuka får problem med lederna i någon form.

De vanligaste symtomen vid psoriasisartrit är stelhet, rörelse- eller vilosmärta,
svullna leder, ömhet över ledkapsel, muskel- och senfästen samt trötthet
orsakade av inflammation. Inflammationen kan vara lokaliserad till en eller
ett fåtal leder men vanligen är många leder engagerade.
Lederna kan angripas och brytas ned av sjukdomen, så kallad leddestruktion,
och om sjukdomen förblir obehandlad kan detta leda till
funktionsnedsättning och funktionshinder.

Mer om Psoriasisartrit:
https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasis/

Läs mer om föreningen på deras hemsida:
http://www.psoriasisforbundet.se/uppsala