Prostatacancerföreningen i Uppsala län

Prostatacancerföreningen (Pcf) i Uppsala län är en patientföreningen för personer med diagnosen prostatacancer, deras anhöriga och andra med intresse för och beröring av sjukdomen. Föreningen bildades 2003 och har 2014 över 200 aktiva medlemmar.

Föreningens viktigaste uppgift är, utan tvekan, att ge stöd till föreningens medlemmar i form av samtal och olika former av aktiviteter och träffar.

I vår uppgift ingår även att bevaka hela kedjan av frågor från symptom, diagnos och behandling till allt som följer av att leva med diagnosen. Det gäller det medicinska såväl som det sociala och psykologiska frågor.

VisionTillsammans kan vi besegra prostatacancern!

Verksamhetsidé: Pcf Ua (Prostatacancerföreningen i Uppsala Län) verkar för ökad kunskap om prostatacancer, bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående och väcker opinion inom verksamhetsområdet för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet. Stöttar insamling till förbundets egen fond.

Grundsyn: Alla i Uppsala län ska ha rätt till vård på lika villkor oavsett bostadsort samt få tillgång till bästa dokumenterade vård i enlighet med svensk och internationell standard.

Ordförande:
Dick Söderholm
Tfn. 070-578 65 10
E-post: dick@aspidistra.se

 Hemsida: http://www.prostatacancerforbundet.se/uppsala