Personskadeförbundet RTP Uppsala läns distrikt

Vi är en underavdelning av PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP,
som uttolkat blir:
REHABILITERING, TILLGÄNGLIGHET och PÅVERKAN.

Vi stöttar personer som genom olycka förvärvat en skada,
eller allvarlig sjukdom, vilka behöver stöd för att finna en
ny mening med livet igen, men även med att söka vilka
hjälpmedel som finns för den skada som man har ådragit sig.

Läs mer om föreningen på deras hemsida:
www.rtp.se/uppsala

Ordförande:
Maud Sundqvist
Tfn. 070 – 768 58 38