Parkinson Uppland

Symtom och diagnos

Parkinsonguiden.se “Att ställa diagnos”

Parkinsonguiden.se “Symtom”

Tidiga tecken på Parkinson

Stelhet, lättare skakningar vid vila i händer, armar och ben
och dålig balans kan vara tidiga tecken på Parkinsons sjukdom,
och de kan uppträda långt innan sjukdomen kan diagnostiseras
med sedvanliga neurologiska undersökningar.

Tidiga tecken kan också vara stelhet och smärtor i ryggen,
viss fumlighet med mera.
Förstoppning, våldsamt utlevda mardrömmar, försämrat luktsinne
och depression är några mindre kända symtom.
Alla kan vara tidiga tecken på sjukdomen, flera år innan
stelheten eller skakningar börjar bli ett problem.

Läs mer: www.parkinsonforbundet.se/OmParkinson

Ordförande:
Göran Einarsson

E-post: gevvsab@yahoo.se 

www.parkinsonforbundet.se/Uppland