Organisationsansökan 2024

Skickar över aktuella handlingar till Er för ansökan om Organisationsstöd för 2024 se bifogade bilagor nedan.

Med detta brev/mail bifogas följande bilagor.

  • RS Riktlinjer organisations anslag PDF
  • Organisationsanslag ansökan 092024 Word
  • Organisationsanslag ansökan 092024 PDF
  • Överenskommelse Partnerskap Regionen 2024 PDF
  • Organisations anslag 2024 PDF

Bilagor som Ni skall bifoga Organisationsstöds ansökan för 2024 är följande se nedan.

  • Verksamhetsberättelse 2022
  • Revisionsberättelse 2022
  • Ekonomiskberättelse 2022
  • Verksamhetsplan 2024
  • Budget 2024

Oss tillhanda senast den 2 oktober Lycka till

Med vänliga hälsningar
Ola Andersson