OM

FUL står för Funktionsrätt Uppsala län. Vi bytte namn från HSO, Handikappföreningarnas SamarbetsOrgan årskiftet 2018/2019.

Funktionsrätt Uppsala län är en idéburen samverkansorganisation som är politiskt och religiöst obunden.

Funktionsrätt Uppsala län arbetar med ett länsövergripande perspektiv.

Funktionsrätt Uppsala län bildades 1948 och har i dagsläget 48 medlemsföreningar med ett sammanlagt medlemsantal på ca 14.000 medlemmar.

Idag finns lokala FUL:s samarbetsorgan i sju av länets åtta kommuner – i Enköping, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.

Funktionsrätt Uppsala län syftar till att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättningar. I dialog med beslutsfattare, massmedia och andra samhällsaktörer är vi en samlad röst för våra medlemsföreningar.

Några av de områden FUL samverkar kring är hälso- och sjukvård, avgifter, hjälpmedel, arbetsmarknad, kollektivtrafik, utbildning, kultur- och fritid, studieverksamhet, delaktighet, bemötande och tillgänglighet.