Norra Mälardalensnjurförening

Kort om föreningen

Njurföreningen i Norra Mälardalen, d v s Västmanland och Uppland, är en av fjorton rikstäckande regionföreningar inom Njurförbundet. Föreningen har knappt 300 medlemmar och är politiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är: – att regionalt främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande vård, behandling, rehabilitering och den sociala tryggheten i samhället.
– att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem och organdonation.
– att inom det regionala området företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.

Välkommen att bli medlem! Medlemsavgiften 2019 för vuxen är 200 kr och för barn (upp till 18 år) 50 kronor.

Hör av dig till föreningens ordförande Urban Magnusson, 076-037 59 84.

Föreningen plusgiro är: 45 44 73-0.

Forskningsfondens plusgiro: 58 43 07 – 3.

Norra Mälardalensnjurförening
All information om oss kan ni hitta på:
http://njurforbundet.se/