Njurföreningen Norra Mälardalen

Kort om föreningen

Njurföreningen Norra Mälardalen, Region Västmanland och Region Uppland, är en av fjorton rikstäckande regionföreningar inom Njurförbundet. Föreningen har knappt 300 medlemmar och är politiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är:
– att regionalt främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande vård, behandling, rehabilitering och den sociala tryggheten i samhället.
– att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem och organdonation.
– att inom det regionala området företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.

En av Njurförbundets främsta uppgifter är att främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet. Arbetet utgår från Njurförbundets idéprogram och riktlinjer för god njursjukvård.

Vill du bli medlem i föreningen eller veta mer? Kontakta då

Ordförande: Elisabet Palmér Kock tfn: 018-15 25 19, 073-227 25 19
E-post: norramalardalen@njurforbundet.se
Hemsida: http://njurforbundet.se/