Neuro Uppsala länsförbund

neuroförbundet logga.png

Neuro Uppsala länsförbund består av fyra stycken lokalföreningar och en intresseförening (Neuro Rehab C-län) inom Uppsala län.
Vi verkar för att våra medlemmar ska få den medicinska vård de behöver,
att rehabilitering/habilitering ska finnas i länet för alla oavsett var man bor
och att den ska vara tillgänglig för alla.

Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha möjlighet att delta i alla sammanhang,
att alla miljöer ska vara tillgängliga, att färdtjänst och kollektivtrafik ska fungera
och att man ska kunna fortsätta arbeta trots neurologisk diagnos.

Våra lokalföreningar fungerar som kamrat, service och intresseföreningar.
De arbetar i första hand med frågor som rör kommunen medan länsföreningen
arbetar med landstingsfrågor.

Uppsala län
Ordförande:
Yvonne Andersson Werne
E-post: ordf.uppsala-lan@neuro.se

Lokalföreningar i Uppsala län

Enköping-Håbo:
(omfattar Enköping, Håbo, Bålsta)
E-post: enkoping-habo@neuroforbundet.se

Nord-Uppland:
(omfattar Tierp, Älvkarleby)
E-post: nord-uppland@neuroforbundet.se

Uppsala-Knivsta:(kansli)
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala
Tfn. 018 – 56 09 26
E-post: neuro@c.hso.se

Östhammar:
E-post: osthammar@neuroforbundet.se

Intresseföreningen Neuro Rehab C-län omfattar hela Uppsala län
E-post: rehab.c-lan@neuro.se
Mer info och kontaktuppgifter: Neuro Rehab C-län

I UNT den 20 maj 2015: 
http://www.unt.se/asikt/debatt/uppsalas-ms-vard-haller-inte-mattet