Neuro Rehab C-län

Intresseföreningen Neuro Rehab C-län omfattar hela Uppsala län

Vi  verkar för att personer med neurologisk sjukdom eller skada, oavsett var man bor i länet, får tillgång till rehabilitering/habilitering samt tillgänglig och anpassad friskvård.

Vi arbetar i första hand med dessa frågor inom region Uppsala men även i samarbete med lokalföreningarna mot länets kommuner.

E-post: rehab.c-lan@neuro.se
Mer info och kontaktuppgifter: Neuro Rehab C-län