Mun- och Halscancerföreningen i Uppland

Mun- & Halscancerförening Uppland är en patientförening för personer som har behandlats för cancer i mun och halsområdet. Syftet med föreningen är att vara patienten och dennes anhöriga till stöd under sjukdomsförloppet och därefter under rehabiliteringen. Vidare är utbytet av erfarenheter med medpatienter också en viktig föreningsfunktion.

Vi träffas 3 – 4 gånger per år för att umgås. Ofta gör vi det i samband med ett konsert/teaterbesök, gemensamt julbord eller ett lämpligt studiebesök på något intressant ställe.

Genom medlemskapet i föreningen får man också regelbundet en tidskrift distribuerad av Mun- & Halscancerförbundet.

Föreningens verksamhet finansieras genom olika bidrag samt en låg medlemsavgift.

Kontakt nås via föreningens ordförande:
Ulf Östblom
E-post: mhcfuppland@gmail.com