Medlemsföreningar

Här så hittar du våra 48 medlemsföreningar.
Klicka på den förening du söker. Är det någon uppgift som inte stämmer under respektive förening, skicka ett mejl till: linda.sundblom@c.hso.se.

Afasiföreningen i Uppsala län
Astma och Allergiföreningen Mellansverige
Autism Uppsala län
Föreningen Balans Uppsala län
Blodcancerföreningen i Uppsala sjukvårdsregion
Bröstcancerföreningen i Uppsala län
Cystisk fibros RfCF region Uppsala
Celiakiföreningen i Uppsala län
DHB Östra
DHR Region Uppsala
Uppsala Läns Diabetesförening
Dyslexiförbundet Uppsala län
Epilepsiföreningen i Uppsala län (SEF)
Fibromyalgiföreningen i Uppland
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
Förbundet Blödarsjuka i Sverige FBIS, Mälardalens regionförening
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)
Föreningen Sveriges Dövblinda Uppsala – Gävleborgs län (FSDB)
Glaukomföreningen i Uppland
HjärtLung Uppsala, Länsföreningen
HRF Familjeföreningen i Uppsala län
HRF Vuxendövas förening i Uppsala län
Huvudvärksföreningen Uppsala
Hörselskadades distrikt i Uppsala län (HRF)
Hörselplantorna i Sverige
Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar
ILCO i Uppsala län för stomi och reservoaropererade
Mag- och Tarmföreningen
Mun- och Halscancerföreningen i Uppland
Neuro Uppsala länsförbund
Njurföreningen Norra Mälardalen
Osteoporotiker i Uppsala län
Parkinson Uppland
Personskadeförbundet RTP Uppsala läns distrikt
Prostatacancerföreningen i Uppsala län
Psoriasisförbundet Uppsala län
RBU Rörelsehindrade barn- & ungdomar
Reumatikerdistriktet Uppsala län
RME Uppsala län
RSMH Riksförbundet för social och mental hälsa
Stroke länsföreningen Uppsala
Svenska OCD-förbundet
Svenska Ödemförbundet Uppsala län
Synskadades Riksförbund Uppsala län
Tandhälsoförbundet i Uppsala län (TF)
Uppsala Läns Dövas Förening (ULDF)
Uppsala Ångestsyndromsällskap