Mag- och Tarmföreningen

Mag- och Tarmföreningen är en ideell förening med sjukdomar eller andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen.

Mag- och Tarmföreningen arbetar med medlemstöd, information och samhällspåverkan. Syftet är att medverka till att personer med mag & tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd som de behöver på grund av sin sjukdom.

Ordförande:

Beatrice Larsson
Tfn: 073-614 75 82
E-post: beatrice-larsson@magotarm.se