Kansliet

Besök- och postadress:

Funktionsrätt Uppsala län (FUL)
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala

Kansliets öppettider:

Mån – tors kl: 9.00 – 16.00
Fredag kl: 9.00 – 13.00

För andra tider, kontakta receptionen.

Tfn. 018 – 56 09 00

E-post: info@c.hso.se

Hemsida: linda.sundblom@c.hso.se

Du vet väl om att du kan kontakta din förening direkt via din respektive
förening, klicka här som kommer du till alla våra medlemsföreningar.

Funktionsrätt Uppsala läns parkeringsplatser, nya priser from 1 maj 2019

På framsidan av Kungsgatan 62 och 64 så har Funktionsrätt Uppsala län två handikapp-parkeringar, nummer 301 och nummer 302. På dessa två parkeringsplatser måste man ha ett giltigt handikapptillstånd som man får ansöka om hos kommunen.

Men man måste på vardagar även komma in till oss och köpa ett parkeringstillstånd som gäller fram till kl. 16.00.

Vill man endast stå upp till två timmar, kan man numer köpa en ljusblå parkeringslapp för 25 kronor.

Önskar du stå upp till 5 timmar – köp en gul lapp för 60 kronor.

Efter klockan 16.00 samt under helger gäller grön lapp, som är gratis och finns att hämta i reception.

Samtliga parkeringslappar kan endast användas en gång!

 Vi har även tre stycken parkeringsplatser som kan användas utan handikapptillstånd. Två av dessa, nummer 21 och 22, finns på baksidan (intill järnvägen), och på framsidan så gäller parkeringsplats nummer 307. Alla tre är tydligt skyltade med HSO/Funktionsrätt.

Även på dessa tre parkeringsplatser måste man köpa ett gult eller blått tillstånd i reception på vardagar, eller hämta upp ett grönt tillstånd efter klockan 16.00 och under helgdagar.

(Parkering nummer 21, hyrs av DHR. Denna parkeringsplats kan endast användas om man först kollat med receptionen att den under utsatt tid.)

Andra områden

Vid ”Muninhuset” där bla Arbetsförmedlingen ligger Muningatan 1-3. Islandsgatan 2-4. Själva parkeringen har adressen Strandbodgatan 1 om man söker på Google. Här är det betalparkering, 350 meter att gå till oss.

Alsikegatan 2, vid ”Pianofabriken – Nylund & Son, där är det några betalparkeringar. Det är på andra sidan järnvägen från oss sett.
Ca 400 meter att gå.

Det finns parkeringar vid Willys lite längre söderut på Kungsgatan. Där gäller det att kolla noga vad som gäller på respektive parkering, det är lite olika var man står där. Det är 900 meter att gå till oss.