ILCO i Uppsala län för stomi och reservoaropererade

Ilco logga

Föreningen startade 1973 och arbetar för att ge service åt dig som medlem, erbjuda råd och stöd så att du så problemfritt som möjigt kan fortsätta ditt normala liv

Kurt Pettersson
Tfn. 0171 – 860 06

Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

Läs mer på vår hemsida:
www.ilco.nu/uppsala