Intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar

Det här är IFS Uppsala

IFS Uppsala består av människor som vill lära mera om schizofreni och andra psykossjukdomar och om hur man kan stödja personer som lider av psykiska sjukdomar och funktionshinder. Medlemmar är anhöriga till, eller personer som lider av schizofreni eller andra psykossjukdomar, medan andra arbetar inom psykiatrin. IFS bedriver påverkansarbete mot politik, vård och stödinstanser, samt påverkar allmänhetens attityder.

Ordförande
Kurt Nyberg

Vår hemsida: ifs-uppsala.se

Förbundets hemsida: www.schizofreniforbundet.se