HSO Uppsala

På grund av corona-pandemin så är kansliet inte bemannat fullt ut. Funktionsrätt Uppsala län där vi har våra lokaler, har stängt i förebyggande syfte. Kontakta oss direkt via våra kontaktuppgifter nedan.

Ordförande:
Fredrik Larsson
Tfn. 070 – 175 04 78
E-post: fredrikl@flproduction.se

Kansli:
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala
Tfn. 018 – 56 09 00 vx
Fax. 018 -56 09 01

För att se våra medlemsföreningar, klicka här.

Personal:

Ombudsman:
Michael Jestin
Tfn. 076 – 022 34 46
E-post: michael.jestin@c.hso.se

Kanslist:
Gunilla Lundell Delin
Tfn. 018 – 56 09 16
E-post: gunilla.lundell@c.hso.se

Kanslist:
Karin Karlsdotter
Tfn. 018 – 56 09 49
E-post: karin.karlsdotter@c.hso.se

Projektkoordinator- Jag gör politik, medborgardialog
Anneli Gustafsson
Tfn. 070 – 035 36 91
E-post: anneli.gustafsson@c.hso.se
E-post: anneli.gustafsson@internexterndialog.se
Hemsida: https://internexterndialog.se