HSO Östhammar

Styrelse

Ordförande
Pia-Maria Hammarling
Tfn. 0705 – 94 39 25
E-post: piamaria.hammarling@gmail.com

Vice ordförande/sekreterare:
Olle Andersson
Linnégatan 3
742 36  Östhammar
Tfn. 0706 – 30 93 15
E-post: olleandersson.oas@gmail.com

Faktura adress – endast fakturor:
Bertil Alm
Skogsvägen 3
747 31  Alunda

Medlemsföreningar

I HSO Östhammar så har vi totalt ca 600 medlemmar i
dessa respektive föreningar.

Astma- och allergiföreningen i Norduppland
Hemsida: www.astmaoallergiforbundet.se 

SDF, Diabetesföreningen i Östhammar
Hemsida: www.diabetes.se 

FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, 
FUB i Östhammar
Hemsida: www.fub.se 

HjärtLungföreningen i Östhammar
Hemsida: www.hjart-lung.se

HRF, Hörselskadades lokalförening i Östhammar
Hemsida: www.hrf.se

NEURO, Neuroföreningen i Östhammar
Hemsida: www.neuroforbundet.se

Reumatikerföreningen Östhammar
Hemsida: www.reumatikerforbundet.org 

RfCF, Riksförbundet Cystisk Fibros region Uppsala
Hemsida: www.cfua.se 

RSMH, Riksförbundet Social och Mental Hälsa, RSMH Vallonerna
Hemsida: www.rsmh.se 

SRF, Synskadades Förening Östhammar 
Hemsida: www.srf.nu/osthammar