HSO Östhammar

Styrelse

Ordförande
Pia-Maria Hammarling
Tfn. 0705 – 94 39 25
E-post: piamaria.hammarling@gmail.com

Vice ordförande/sekreterare
Olle Andersson
E-post: olleandersson.oas@gmail.com

Kansli:

Östhammars  kommunhus
Stångörsgatan 10
742 31 Östhammar

Kontakt:

HSO
Östhammars kommun
Box 66
742 21  Östhammar

Tfn. 070 – 768 88 50
E-post: hsoosthammar@gmail.com 

Fakturaadress:

Skogsvägen 3
747 31 Alunda

Ordförande:
Pia-Maria Hammarling

Medlemsföreningar

I HSO Östhammar så har vi totalt ca 600 medlemmar i
dessa respektive föreningar.

Astma- och allergiföreningen i Norduppland
Hemsida: www.astmaoallergiforbundet.se 

SDF, Diabetesföreningen i Östhammar
Hemsida: www.diabetes.se 

FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, 
FUB i Östhammar
Hemsida: www.fub.se 

HjärtLungföreningen i Östhammar
Hemsida: www.hjart-lung.se

HRF, Hörselskadades lokalförening i Östhammar
Hemsida: www.hrf.se

NEURO, Neuroföreningen i Östhammar
Hemsida: www.neuroforbundet.se

Reumatikerföreningen Östhammar
Hemsida: www.reumatikerforbundet.org 

RfCF, Riksförbundet Cystisk Fibros region Uppsala
Hemsida: www.cfua.se 

RSMH, Riksförbundet Social och Mental Hälsa, RSMH Vallonerna
Hemsida: www.rsmh.se 

SRF, Synskadades Förening Östhammar 
Hemsida: www.srf.nu/osthammar