HRF Familjeföreningen i Uppsala län

Familjeföreningen i Uppsala län är en del av Hörselskadades Riksförbund.

Vi jobbar för att mycket för att hjälpa, stötta och försvara barn och vuxnas intressen inom ramen för HRF:s verksamhet.

För mer information besök vår hemsida eller kontakta någon av oss i föreningen.

Med vänlig hälsning
styrelsen

Ordförande:
Edison Shadabi
Tfn. 070-600 55 04

Vår hemsida: Familjeföreningen i Uppsala län

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/HRFfamilj