Hörselskadades distrikt i Uppsala län (HRF)

HRF logga

I hörselskadades distrikt finns fem lokalföreningar: Enköping, Skutskär, Tierp, Uppsala och Östhammar. Vi har också två länsföreningar, Vuxendövas förening och Familjeföreningen och en intressegrupp: Hörselplantorna.

Totalt är vi ca 1000 medlemmar. Våra intressepolitiska frågor berör främst hörselvården.

Hemsida: www.hrf.se/uppsalalan 

Ordförande:
Rose-Marie Westerholm
E-post: rose-marie@westerholms.se

Kontaktpersoner i föreningar/intressegrupp:

Enköping:
Elsie Johansson
E-post: enkoping@forening.hrf.se

Skutskär:
Dick Persson
E-post: hrf.skutskar@bordermail.se

Tierp:
Annette Thorell
E-post: Annette1942@hotmail.se

Uppsala:
Marit Järbel
E-post: uppsala@forening.hrf.se

Östhammar:
Arne Westerberg

Familjeföreningen i Uppsala län:
Edison Shadabi
Tfn. 070-600 55 04

Vuxendövas förening i Uppsala län:
Anita Wallin
E-post: anita.m.wallin@gmail.com