Hörselplantorna

i Sverige

Hörselplantorna är en ideell nationell patientförening för gravt hörselskadade och döva med hörselimplantat/CI. Hörselplantorna har sedan 2010 funnits som intressegrupp men ombildades i juni 2019 till egen förening med säte i Uppsala. Hörselimplantat har nu blivit en så stor och annorlunda del av gruppen hörselskadade att det behövs en särskild organisation.
En patient med CI förblir alltid en patient på ett helt annat sätt än hörapparatbärare.

Cochleaimplantat (CI) är en revolutionerande metod att återskapa eller kraftigt förbättra hörseln hos gravt hörselskadade när hörapparaten inte räcker till. CI leder signaler förbi skadade delar av innerörat direkt till hörselnerven. CI består av två delar, en yttre avtagbar ljudprocessor och en inre inopererad mottagar-/stimulatordel.

Hörselimplantat är alltså invecklat och svårt. Patienterna behöver råd och hjälp både före operation och efter. Återkommande kontakter med sjukvården är nödvändiga. Processorerna behöver regelbundna uppgraderingar och patienterna kunskap om kompletterande hjälpmedel. Samhället behöver information om hur CI kan motverka sjukskrivning, isolering och demens. Det finns en mycket stor grupp hörselskadade som skulle behöva implantat. De som har ett CI behöver ibland två, när hörapparaten inte räcker till.

Hörselplantorna ger ut en faktatidning på nätet 3-4 gånger om året, skickar ut nyhetsbrev regelbundet samt har en Facebook-grupp. Informationsträffar arrangeras regelbundet.

Vill du veta mer om Hörselplantorna i Sverige? Kontakta:

Eva Alsén Eklöf, ordförande
Tfn: 0709 – 62 15 92, gärna sms
E-post: horselplantorna@gmail.com
Facebook