“HjärtLung Uppsala län”

Riksförbundet HjärtLung Uppsala Län

Vi ingår i Riksförbundet HjärtLung  som arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

En av många viktiga frågor som vi driver är att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.

Vi på lokal nivå drivs av ideella krafter och vinformerar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar på lokal nivå. Som medlem i föreningen erbjuds du även olika motionsaktiviteter med utbildade ledare till förmånliga priser i form av motionsgympa, vattengympa, cykling och styrketräning, medicinsk yoga och Qigong. Programmen är specialanpassade för hjärt- och lungsjuka

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Uppsala län
Ordförande: Vakant

Kansli:
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala

www.hjart-lung.se

Ordföranden i respektive lokalförening: 

Enköping
Ordförande:
Aila Nylund
Tfn. 073 – 413 27 27
E-post: aila.nylund@outlook.com

Norduppland 
Ordförande:
Jerry Boström
Tfn. 070 – 337 01 19
E-post: sliwovas@me.com

Riksförbundet HjärtLung Uppsala
Medlemskontakt ring:
0733 – 75 14 04

Ordförande:
Nils Olov Ersson
Tfn. 070 – 572 09 42
E-post: nilsolov.ersson@yahoo.se

Östhammar
Ordförande:
Olle Andersson
Tfn. 0706 – 30 93 15
E-post: olleandersson.oas@gmail.com