Glaukomföreningen i Uppland

Vad är Glaukom?

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Många gånger är den förknippad med förhöjt ögontryck, men numera vet man att glaukom uppträder även vid normalt eller lågt ögontryck.

Glaukom är inte en enda sjukdom, den kan uppträda i flera olika former. Den vanligaste varianten kallas öppenvinkelglaukom. Den karaktäriseras av att det kammarvatten som produceras och bl.a. gör att ögat “håller formen” inte kan filtreras ut på normalt sätt, vilket leder till att trycket i ögat stiger. Den här formen av glaukom uppträder vanligen hos äldre personer. Glaukom är oftast en smygande sjukdom, som man inte märker förrän synen är så påverkad att man får problem. Sannolikt har glaukomet i dessa fall debuterat redan i femtioårsåldern.
Läs mer om Glaukom: https://glaukomforbundet.se/om-glaukom/fakta-om-glaukom/

Läs mer om föreningen på deras hemsida:

https://glaukomforbundet.se/region/uppland/