Funktionsrätt Enköping

Kansli:
Källgatan 1B
749 35 Enköping
Telefonnummer: 076 – 843 91 91
Vardagar kl. 10-14
E-post till FRE: funktionsratt.enkoping@gmail.com
Hemsida: hsoenkoping.com

Anneli Djurklou, ordförande
E-post: anneli.djurklou@ekolsund.se
Mobil: 070-865 34 02

Maud Sundqvist, Sommarro
E-post: maudsundqvist5@gmail.com
Mobil: 070-768 58 38
Sommarro Handikappgård: https://sommarrohandikappgard.wordpress.com/

Försäljning av hörapparatsbatterier
Lena Thorén
E-post: lena.g.thoren@gmail.com
Mobil: 070-517 28 89

———————————————————————————