Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Vi är cirka 28 000 medlemmar i cirka 165 lokalföreningar runt om landet.

I Uppsala län har vi ca 1000 medlemmar med olika erfarenheter, personer
med intellektuell funktionsnedsättning, anhöriga eller personer som arbetar med
personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Läns-FUB i Uppland stöder framför allt lokalföreningarnas medlemmar med
egen intellektuell funktionsnedsättning när det gäller intressepolitiskt arbete och
ökat inflytande.

Vi har lokalföreningar i Enköping, Norduppland, Uppsala (Knivsta) och
Östhammar och i vår styrelse ingår medlemmar från alla fyra lokalföreningarna.

För mer information, kontakta någon i de lokala FUB-föreningarna:

Uppsala: www.fub.se/lokalt/fub-uppsala

Enköping: www.fub.se/lokal/fub-enkoping/

Östhammar: www.fub.se/lokalt/fub-osthammar/presentation

Norduppland: www.fub.se/lokalt/fub-norduppland/presentation