Föreningen Sveriges Dövblinda Uppsala – Gävleborgs län (FSDB)

FSDB Uppsala – Gävleborgs län är en regional förening som omfattar Uppsala och Gävleborgs län.

Vi är anslutna till Förbundet Sveriges Dövblinda.

FSDB ska utifrån principen  om alla människors lika värde arbeta för full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

Definition av dövblindhet

Dövblindhet är en särskild funktionsnedsättning, som innebär en kombination av syn – och hörselnedsättning.

Det begränsar en persons aktiviteter och inskränker full delaktighet i sådan grad att samhället behöver underlätta med specifika serviceinsatser, miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar.

En person med dövblindhet kan inte med synen kompensera bristen på hörseln eller låta hörseln kompensera bristen på synen.

Ordförande:
Teresia Lindberg
Tfn. 073 – 024 44 90
E-post: teresia_lindberg@hotmail.com

Postadress:
FSDB Uppsala – Gävleborgs län
c/o Amanda Lindberg
Viktor Rydbergsgatan 1
754 42 Uppsala

 

Gemensam e-postadress till styrelsen: uppsalagavle@fsdb.org

Vår hemsida: www.fsdb.org/fsdbuppsala.html

Hemsida riks: www.fsdb.org/