Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Frisk o fri

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns vi runt om i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd och hjälp för de som lider av ätstörningar och deras närstående.

Läs mer på hemsidan: www.friskfri.se

Eller kontakta Uppsalaföreningen direkt via e-post: uppsala@friskfri.se