Fibromyalgiföreningen i Uppland

Uppsala Fibromyalgiförening bildades 2007.

Vid årsmötet 2013 beslutade vi om en namnändring till Fibromyalgiföreningen i Uppland.

I Sverige finns 45 lokalföreningar med ca 4 000 medlemmar. Alla lokalföreningar tillhör  Fibromyalgiförbundet, som har sitt säte i Göteborg.

Fibromyalgi, FM, är ett kroniskt smärtsyndrom vars huvudsakliga symptom är utbredd kronisk smärta och trötthet/utmattning.

Det syns inte utanpå hur ont en fibromyalgiker egentligen har och därför kallar vi den för ”den osynliga sjukdomen”. Att smärtan inte syns gör att många FM-drabbade inte blir trodda, utan i stället får kommentarer som ”Men du ser ju ut att må jättebra. Du kan väl inte vara sjuk? Det går säkert över snart.” De dagar när det är som värst stannar oftast en fibromyalgiker hemma och omgivningen får därför kanske aldrig se hur svårt de kan ha det.

Att inte bli trodd är det största problemet för många FM-drabbade och kan göra att man mår väldigt dåligt psykiskt.

Vår förening vill arbeta för att alla med fibromyalgi ska få en bättre livssituation genom bland annat studiecirklar, föredrag och medlemsmöten där vi kan dela erfarenheter. En annan aktivitet och mötesplats är våra två pass med vattengymnastik i varm bassäng på Fyrishov.

Föreningen arbetar också med att vi med fibromyalgi skall få ökad förståelse i samhället, genom information till anhöriga, allmänheten och myndigheter.

I föreningen träffar du andra med samma problem. Kom med i vår gemenskap!

Kontaktpersoner:
Birgitta Lång tfn. 070-415 76 08
Marie Björck tfn. 073-615 30 05
Ann-Christin Elsborg tfn. 018-71 09 21

Vår e-postadress: uafibro@gmail.com

Vår hemsida: www.fibromyalgi.se/uppsala

Du är inte ensam – vi är många.