Dyslexiförbundet Uppsala län

Dyslexiförbundet Uppsala län är en del i en riksomfattande intresseorganisation för personer med dyslexi -läs och skrivsvårigheter och dyskalkyli – räknesvårigheter.

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Man kan inte helt bli av med sina besvär men det kan de flesta minska sina problem med olika kompensatoriska hjälpmedel.

Dyskalkyli är när man har specifika räknesvårigheter och har svårt att lära sig räkna och att automatiskt uppfatta tal och mängder. Det kan vara svårt att lära sig klockan och att man lätt kastar om siffror.

Dyslexiförbundet Uppsala län arbetar för att sprida information och kunskaper om dyslexi och dyskalkyli i skolor och i samhället men fungerar även som en mötesplats för personer med dyslexi och dyskalkyli.

Postadress:
Dyslexiförbundet Uppsala län
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala

E-post:
uppsala_lan@dyslexi.org

Kontakttelefon:
Tfn. 070 – 605 67 45

Ordförande: 
Petra Forsgard

För mer information se föreningens hemsida:
www.dyslexi.org