Uppsala Läns Diabetesförening

En länsförening inom Svenska Diabetesförbundet ska fungera som samarbetsorgan för de till Svenska Diabetesförbundet anslutna lokalföreningarna. I Uppsala Län finns lokalföreningarna Uppsala Diabetesförening m.o., Enköping Håbo Diabetesförening samt Diabetesföreningen Älvkarleby.

År 2018 fanns 952 medlemmar i länet.

Föreningens uppgift är bl.a

  • Att samordna och genomföra intressepolitiskt påverkansarbete gentemot sjukvårdens huvudman, i linje med av riksstämman och förbundsstyrelsen beslutad verksamhetsinriktning
  • Att samordna och genomföra verksamhet som de anslutna lokalföreningarna beslutar driva genom den gemensamma länsföreningen.
  • Ökad satsning på barn- och ungdomar
  • Intern och extern utbildning – Kompetensutbildning av styrelsemedlemmar
  • Att aktivt delta i medlemsvärvningskampanjen inom förbundet med målsättningen att öka förbundets antal medlemmar
  • Delta i samverkan med HSO under namnbyte till Funktionsrätt Uppsala Län och Landstinget i Uppsala Län

Ordförande: Lars-Erik Öman  Tfn. 070-378 478 8
E-post: lars.oman@mail.bktv.se

Hemsida: https://www.diabetes.se/medlem/foreningar/uppsala-lans-diabetesforening/

Lokalföreningarnas Kontaktpersoner

Uppsala Diabetesförening m.o.
Ordförande: Christine Strömbom
E-post:uppsala@diabetes.se

Enköping Håbo Diabetesförening
Ordförande: Tomas Tronsén  Tfn. 070-649 313 0
E-post: tomas.tronsen@gmail.com

Diabetesföreningen Älvkarleby
Ordförande: Anders Forsberg Tfn. 070-539 116
E-post: andersingela@hotmail.com