DHR Region Uppsala

Förbundet För Ett Samhälle Utan Rörelsehinder

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR är en demokratisk organisation som är politiskt och religiöst obunden. Vi jobbar genom våra 21 distrikt och runt 160 avdelningar. Totalt har vi cirka 12 000 medlemmar.

Den centrala organisationen har sitt fokus på riksdag, regering och centrala myndigheter medan distrikten arbetar gentemot sina respektive landsting. I avdelningarna drivs de rättighetspolitiska frågorna på kommunal nivå.

Inom DHR finns också ett antal nätverk där medlemmar gått samman för att driva just ”sin” fråga. Det kan handla om arbetsmarknad eller hjälpmedel och habilitering/rehabilitering. Alla medlemmar är välkomna att gå med i våra nätverk.

Inom avdelningarna pågår en viktig social verksamhet med månadsmöten, kurser, gemensamma resor och utflykter.

DHR Region Uppsala
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala
E-post: regionuppsala@dhr.se

DHR Upplandsavdelningen
E-post: uppland@dhr.se

Ordförande:
Lars-Göran Ohlsson
Kryddgårdsgatan 24
749 35 Enköping
Tfn: 070 – 742 11 60
E-post: lasse.ohlsson14@outlook.com

Hemsida: www.dhr.se