DHB Östra

DHB Östra är en  intresseorganisation för familjer som har barn och ungdomar som är döva, har CI, är hörselskadade eller har språkstörning.

Som medlem i Riksförbundet DHB tillhör man DHB Östra om man bor i Stockholms, Uppsalas eller Gotlands län.

DHB Östra jobbar lokalt med intressepolitiska frågor som rör våra barn.
Vi ordnar även olika medlemsaktiviteter för att barn och ungdomar ska få en mer aktiv fritid och för att föräldrarna ska få träffas och utbyta erfarenheter.

Kansliet:
DHB Östra
Nockebyvägen 39
167 71 Bromma
E-post: kansliet.ostra@dhb.se

Vår hemsida: www.dhb.se/ostra